CÔNG BỐ đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018: Môn Sử mã đề 313

Xem đáp án môn SỬ THPT quốc gia năm 2018 Các mã đề

Đáp Án Đề Thi Môn SỬ -Kỳ Thi THPT Quốc Gia Năm 2018,

NHSU NHẤT & CHÍNH XÁC NHẤT

Đăng ký tải đáp án đề thi- kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 về điện thoại . ngay khi Bộ giáo dục và đào tạo công bố, thí sinh soạn tin theo cú pháp sau:
.
Soạn tin: DAP <môn thi> < mã đề> gửi tới 8732.
.
Ví dụ : Bạn muốn biết đáp án môn Sử mã đề 301 Bạn soạn tin như sau:
.
Soạn tin: DAP SU 301 gửi 8732

.

Các mã đề khác:

Mã đề: 302 soạn tin: DAP SU 302 gửi 8732
Mã đề: 302 soạn tin: DAP SU 302 gửi 8732
Mã đề: 303 soạn tin: DAP SU 303 gửi 8732
Mã đề: 304 soạn tin: DAP SU 304 gửi 8732
Mã đề: 305 soạn tin: DAP SU 305 gửi 8732
Mã đề: 306 soạn tin: DAP SU 306 gửi 8732
Mã đề: 307 soạn tin: DAP SU 307 gửi 8732
Mã đề: 308 soạn tin: DAP SU 308 gửi 8732
Mã đề: 309 soạn tin: DAP SU 309 gửi 8732
Mã đề: 310 soạn tin: DAP SU 310 gửi 8732
Mã đề: 311 soạn tin: DAP SU 311 gửi 8732
Mã đề: 312 soạn tin: DAP SU 312 gửi 8732
Mã đề: 313 soạn tin: DAP SU 313 gửi 8732
Mã đề: 314 soạn tin: DAP SU 314 gửi 8732
Mã đề: 315 soạn tin: DAP SU 315 gửi 8732
Mã đề: 316 soạn tin: DAP SU 316 gửi 8732
Mã đề: 317 soạn tin: DAP SU 317 gửi 8732
Mã đề: 318 soạn tin: DAP SU 318 gửi 8732
Mã đề: 319 soạn tin: DAP SU 319 gửi 8732
Mã đề: 320 soạn tin: DAP SU 320 gửi 8732
Mã đề: 321 soạn tin: DAP SU 321 gửi 8732
Mã đề: 322 soạn tin: DAP SU 322 gửi 8732
Mã đề: 323 soạn tin: DAP SU 323 gửi 8732
Mã đề: 324 soạn tin: DAP SU 324 gửi 8732

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?