Con gì đi ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi, ngủ cũng ngồi?

Con gì mà khi chúng đi, đứng, nằm hay ngủ thì cũng chỉ với một tư thế duy nhất là ngồi?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/4-4518-1455291063_2m4l4m0l641lq.jpg


Con gì đi ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi, ngủ cũng ngồi?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/1-1871-1455291062_2m4l4m0la7lcr.jpg

Vì mày tao phải đánh tao, vì tao tao phải đánh tao với mày. Hỏi đang làm gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/2-1226-1455291062_2m4l4m0l8bngi.jpg

Hạt gì khi để sống gọi bằng một tên và khi nấu chín thì lại được gọi bằng tên khác. Trong mọi căn nhà đều có mặt cả hai?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/3-5557-1455291063_2m4l4m0l9kidt.jpg

Con gì bỏ đuôi thành con ngựa?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/5-9916-1455291064_2m4l4m0l4rjqa.jpg

Bàn gì mà lại bước gần bước xa?

> Xem đáp án
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?