Con gì có tới 3 đầu, 3 đuôi và 8 cái chân?

Không phải quái vật nhưng con vật này là có tới 3 đầu, 3 đuôi và 8 chân. Vậy con vật đó là gì?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/1-2424-1456908967_2m7fqnbjt0l62.jpg

Con gì có tới 3 đầu, 3 đuôi và 8 cái chân?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/2-2662-1456908967_2m7fqnbjl5570.jpg

Có 3 con kiến cùng đi qua cầu. Con thứ nhất nói phía sau nó có 2 con kiến. Con thứ hai nói phía sau nó có 1 con kiến. Con thứ ba nói phía sau nó có 2 con kiến. Tại sao con thứ 3 lại nói vậy?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/3-9968-1456908968_2m7fqnbj8qb98.jpg

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Vậy thứ tư là gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/4-3520-1456908968_2m7fqnbj9on1q.jpg

Cá gì già cả nhưng mà lại không?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/5-5490-1456908968_2m7fqnbjhb2kp.jpg

Hôn người mà hợp với mình gọi là gì?

> Xem đáp án
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?