Con gái xinh thích con trai chơi sáo hay chơi đàn

Cửa BìnhCửa Bình

22/06/2017/0

Vừa lướt ngang qua kênh thổi sáo tán gái thấy cái video con gái thích con trai chơi sáo hay chơi đàn hay quá nên chia sẻ về diễn đàn vitalk cho anh em cùng bàn luận.
Đối với tôi dù đàn hay sáo đều được, con gái yêu thích âm nhạc đã là rất quý mến rồi!
Ý kiến các bác như nào ạ?
Bình luận
-
con gái thích con trai : có sáo (để còn thổi sáo), chơi đàn (đàn..bà)...để còn được...

- Trả lời -

- 23/06/2017

con gái thích con trai: -có sáo (để còn thổi sao) -chơi đàn . nhất là đàn...(tì) bà....để còn được...

- Trả lời -

- 23/06/2017

Đúng rồi, con gái thích đàn hay sáo đều được, miễn có chung niềm đam mê với con trai là được rồi !

- Trả lời -

- 24/06/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?