Con cháu đời thứ 69 của Tiểu Lý Phi Đao, anh ấy chính là Tiểu Lý Phi... Rác

Nếu mỗi người dân đều ý thức tốt như anh ấy thì Sông Hồng chả mấy mà thành sông đen. Em mà xuất hiện ở đấy thì quăng anh ý bay theo bao hoa ấy rồi, ý thức "cao" thế này đề nghị phạt thật nặng.

[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/20/16143241_1243846022376903_77457758032014_2nol10co26tbi.jpg
[/embedPost]
Bình luận
-
Phạt nặng vào

- Trả lời -

- 20/01/2017

Hèn gì về Sài Gòn là phải khẩu trang 2-3 lớp mới sống nổi các bác ah.

- Trả lời -

- 20/01/2017

Moi Cac Thanh photoshop ra tay

- Trả lời -

- 20/01/2017

- Trả lời -

- 20/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?