Có Thánh mới nhìn thấy mèo con nấp ở đâu trong bức tranh, thử tài đi các ace Vitalk ?

Vẫn biết rằng chú mèo thứ hai đang ẩn nấp đâu đó trong bức tranh nhưng rất ít người có thể chỉ ra được vị trí của nó.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/1-1488886266408_2o1dn7om2psk9.jpg


BẮT ĐẦU LÀM QUIZZ NÀO: CHỌN 1 TRONG SỐ CÁC HÌNH DƯỚI MÀ BẠN CHO LÀ CÓ CON MÈO XUẤT HIỆN:

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/1_2o1dncceakqbg.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/2_2o1dnd2ag6e4m.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/3_2o1dndhkjio28.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/4_2o1dnf7nep7s9.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/5_2o1dnfi8kr29j.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/6_2o1dnfrtci4t2.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/7_2o1dng8nsd2tk.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/8_2o1dngg9nl7fg.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/9_2o1dngnfsnqmc.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/10_2o1dnh7cp04pc.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/11_2o1dnhhbgr4f1.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/12_2o1dnhpdjhn6j.jpg[embedPost]VIDEO HOT: CÔNG AN GIÀNH VỈA HÈ ÍT PHÚT LẠI BỊ CHIẾM

[/embedPost]
Bình luận
-
Hihi, mình thành Thánh soi nha

- Trả lời -

- 07/03/2017

ngoài con mèo trắng trên đầu bà kia thì tôi đoán có thêm 2 con "mèo" nữa (pus*y, há há)

- Trả lời -

- 08/03/2017

Đố thế này thì làm thánh dễ quá ông thớt ạ...chắc thớt dạng cận lòi và trí tưởng tượng là âm...mèo trên đầu bà trái

- Trả lời -

- 07/03/2017

Trên đầu người phụ nữ ngồi bên trái, mèo màu trắng!

- Trả lời -

- 07/03/2017

Tao còn nhìn thấy cút rượu với rổ rau má luôn mới kinh chứ.

- Trả lời -

- 08/03/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?