Cơ sở ở Long Biên dùng axit trộn làm dấm, hình phạt nào mới răn đe được những người bất lương này?

Mong sớm thay đổi luật, những người bất lương đầu độc người dân bằng thực phẩm độc hại, thực phẩm bẩn nên chuyển thành án hình sự. Chứ toàn phạt thế này, bao giờ mới răn đe được?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/10/dam-gao-pha-hoa-chat-1481286874573_2nikir67arg1i.jpg


Bình luận
-
Úi giời ơi! Hãy đơn giản bằng cách cho nhà nó uống hết chỗ giấm đó thôi.

- Trả lời -

- 10/12/2016

nơi sản xuất nầy _ góp phần viêm loét dạ dày _ ung thư bao tử ,,,,,,,

- Trả lời -

- 10/12/2016

Gop phan cho nghe ban hom phat trien nua.

-

- 11/12/2016

Nếu chất đó đã giết nhiều người thì hãy tặng lại cho họ chất này

- Trả lời -

- 10/12/2016

Cứ xử lý hình sự với phạt thật nặng 40-50 triệu 1 lần tuỳ theo mức độ và cao hơn nữa. Xem bố con thằng nào dám nữa không !

- Trả lời -

- 11/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?