Cổng mã hóa giao diện IE5009 Beckhoff - Đại lý Beckhoff Vietnam

Linh ChiLinh Chi

08:58 - 12/11/0

Module truyền thông IE5009 Beckhoff - IE5009 Beckhooff (1-channel SSI encoder interface)Đại lý phân phối hãng Beckhoff tại Việt Nam
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/11/12/1756538471_1541988146.png

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất:

Lê Thị Linh Chi (Ms)
[Phone]: 0909 3676 09
[Email]: chi.tmpvietnam@gmail.com

IE3312Fieldbus BoxExtension Box, 4 analog inputs for thermoelement, types J, K, L…U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE4132Fieldbus BoxExtension Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE4112Fieldbus BoxExtension Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE5009Fieldbus BoxExtension Box, SSI sensor interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type
IE5109Fieldbus BoxExtension Box, incremental encoder interface with differential inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type
IE6002Fieldbus BoxExtension Box, serial interface RS232, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE6012Fieldbus BoxExtension Box, serial interface 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE6022Fieldbus BoxExtension Box, serial interface RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?