Có mù màu mới dễ dàng bị các bức ảnh ảo giác thị giác đánh lừa, cùng thử tài nhìn màu xem cần đi khám mắt không?

Có lẽ, sau khi xem những tấm ảnh này thì bạn sẽ phải gấp rút ra bệnh viện khám ngay đôi mắt của mình đấy.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/13/optical-illusion-greysquares-1485182169-_2o28srhdsk7am.gif


1. Có mấy màu trong bức ảnh dưới đây?


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/13/41055-78-650-b44bfc091d-1484633759-14893_2o28rpb99ohp6.jpg


Chọn đáp án

234


2. Có mấy màu trong bức ảnh dưới đây?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/13/41455-collage6-650-c2bd1a6700-1484633759_2o28s3dhg3q69.jpg


Chọn đáp án

234


3. Có mấy màu trong bức ảnh dưới đây?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/13/41205-9-650-preview-1-650-fa5c1b8341-148_2o28s8nnl8c15.jpg


Chọn đáp án

234

4. Có mấy màu trong bức ảnh dưới đây?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/13/41505-collage7-650-59ed688796-1484633759_2o28sdop6p2td.jpg


Chọn đáp án

234


5. Ô vuông A và B có màu giống nhau không?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/13/40555-18-18-650-a542d8629a-1484633759-14_2o28sinflear9.jpg


Chọn đáp án

KHÔNG


https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/03/11/full-1489043029464_2o1rcnta241em.jpg

Tìm được đáp án cho các bài toán nối chấm sau đây, quả thật bạn chính là thiên tài rồi !!!

Xem đầy đủ nội dung trích dẫnXem thêm:


Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?