Có con nai đang ẩn nấp an toàn trong khu rừng nhưng không ai biết chính xác nó ở đâu, bạn hãy tìm thử để chứng minh là thiên tài

Có con nai đang ẩn nấp an toàn trong khu rừng nhưng không ai biết chính xác nó ở đâu, bạn hãy tìm thử để chứng minh là thiên tài.

CON NAI ĐANG NẰM Ở ĐÂU?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/1_2osdmh8f8mgts.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/1_2osdmi6ft6cq4.png


1
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/2_2osdmimllm3jk.png


2
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/3_2osdmj64ksk2s.png


3
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/4_2osdmjslo185f.png


4
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/5_2osdmk947s7ns.png


5
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/6_2osdmkl37ltfo.png


6
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/7_2osdml4d855s4.png


7
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/8_2osdmlh75hc5e.png


8
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/9_2osdmlr6n3n5j.png


9


VIDEO HAY:
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?