Cô bán trà đá tâm sự bị thất nghiệp mấy ngày qua do trò đùa thất đức của chủ salon tócTội nghiệp cô bán trà, kinh doanh buôn bán đã khó khăn rồi còn gặp phải quân thất đức, đem miếng cơm manh áo của người khác ra làm trò đùa
0 bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?