CÓ ai bị như thế này không mọi người

thai1stthai1st

03/09/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/03/screenshot_2017-09-03-07-17-05_2orld80q1914j.png
Bình luận
-
Mạng bị chậm, ký tự chưa load được nên hiện vậy thôi bạn. Mình cũng thắc mắc mấy lần rồi.

- Trả lời -

- 03/09/2017

Nhưng mình thắc mắc là sao nó không hiện lên tiếng anh hay pháp mà lại là tiếng trung ( xl không viết hoa từ trung)

-

- 03/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?