Clip về miền tây thả lưới bắt cá mùa nước lũ

Minhtai76Minhtai76

19/10/2016/0


Lũ ở miền tây năm nay về hơi muộn nhưng lớn hơn năm rồi.nên cá tôm năm nay cũng nhiều,trong clip có 1 e bé khoảng chừng 5_6 tuổi cùng lội ruộng đi thăm lưới bắt cá mà thấy thích ghê
Bình luận
-
Cá còn bé mà bắt hết lấy gì nó lớn sinh sôi nẩy nở??

- Trả lời -

- 20/10/2016

Trời cá này mà bạn nói còn bé

-

- 20/10/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?