Chuyện học giả bằng thật ở nước ta - Ngọc Sơn còn phải gọi bằng CỤ

Chuyện học giả bằng thật, không học trở thành giáo sư tiến sĩ ở xứ ta bao nhiêu người? Ông thử tính đi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/24/goi-giao-su-bang-cu-1503547434_2oq8tgh7jf1kg.jpg

- Bức xúc quá ông à!

- Gì nữa? Lại bức xúc, mỗi ngày tôi thấy ông đều có một bức xúc, đặt biệt danh cho ông là Mít tờ Bức Xúc nghe!

- Đó, cái chuyện danh đó. Nghe chuyện ca sĩ Ngọc Sơn tự xưng giáo sư âm nhạc và được trao bằng khen, ông không bức xúc à?

- Không.

- Ơ, người thì tự xưng là giáo sư, người thì nói khai sao công nhận vậy. Kỳ cục vậy mà ông không bức xúc à?

- Không bức xúc, chỉ thấy kỳ một cục. Vì ai cũng biết đằng sau danh xưng đó là cái gì mà! Tôi bức xúc cái danh khác kìa.

- Cái gì?

- Là người ta dùng tiền nhà nước, tức là tiền của ông và của tui, để mua cái danh kìa. Mới nhất là một ông hiệu trưởng ở Quảng Nam dùng gần 20 triệu đồng tiền ngân sách để mua danh hiệu nhà lãnh đạo xuất sắc.

- Ờ, thiệt là bức xúc quá đi!

- Không phải một hai người. Ông thử tính đi, chuyện học giả bằng thật, không học trở thành giáo sư tiến sĩ ở xứ ta bao nhiêu người? Ông thử tính đi, cộng hết số tiền để có bằng giáo sư tiến sĩ đó thành bao nhiêu tiền?

- Ờ, chắc cả núi. Ngọc Sơn phải gọi các giáo sư đó bằng cụ. Thiệt là bức xúc quá đi!

BúT BI
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-thuong-ngay/20170824/ngoc-son-phai-goi-bang-cu/1374076.html
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?