Chuyện đi mua vàng mã thời... công nghệ, cười rụng hàm với ông bán hàng lẫn khách đi mua

[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/18/16142489_1198624323550886_59594532782314_2noc1rr782hcc.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/18/16115052_739236329562075_653558324140481_2noc17sjeoogc.jpg
[/embedPost]
Bình luận
-
thật + tý chém vào thành ra câu chuyện vui vãi

- Trả lời -

- 18/01/2017

hahahaha....xạo ke

- Trả lời -

- 18/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?