Chuyện con kiến: Sở LĐTBXH Hải Dương chỉ có 2 chuyên viên, còn lại làm lãnh đạo, vỗ tay nào

Cái sở bé tí tẹo, phòng cũng bé như con kiến mà đến 3,4 phó phòng. giống kiểu ngày xưa mình đi học, bàn 2 đứa đứa trường bàn, đứa phó bàn

Trong số 46 người trong biên chế của Sở LĐ - TB và XH tỉnh Hải Dương hiện tại, chỉ có hai người là chuyên viên, còn lại 44 người đều có chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên.

Hầu hết các phòng đều có trưởng phòng và bốn đến năm phó phòng, như: Văn phòng sở có chánh văn phòng và bốn phó văn phòng; Phòng Kế hoạch tài chính có trưởng phòng và bốn phó phòng; Phòng Việc làm, an toàn lao động có trưởng phòng và năm phó phòng; Phòng Lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội có trưởng phòng và bốn phó phòng; Thanh tra sở có chánh thanh tra và bốn phó chánh thanh tra...

Chẳng hạn trường hợp Phó Chánh thanh tra Vũ Thị Thu Hà, tháng 8/2015 được tuyển dụng công chức, nhưng chỉ ba tháng sau, đến ngày 1/12/2015 đã được bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra. Do phòng toàn lãnh đạo, nên nhiều lãnh đạo phòng phải làm những công việc của nhân viên như: đưa công văn, đun nước, pha trà...
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/18/sldhd_2nar47dik0qrm.jpg


[embedPost][linkEmbed]/threads/cha-lam-chi-cuc-truong-kiem-lam-con-lam-pho-chuyen-ve-dung-quy-trinh.2455360[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/18/1120945507951976-1476343640_new-5.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]

Video được xem nhiều: Cả họ làm quan ở Thừa Thiên Huế


[/embedPost]
Nguồn: VTC
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?