Chúa tể FA hội Lý Mạc Sầu nổi điên khi chứng kiến Dương Quá ôm ấp Cô Long

Sắp tới Noel rồi, có bác Vitalker nào cùng hội cùng thuyền với Lý Mạc Sầu không? FA thật tội, và cũng thật đáng sợ. Kết nhất câu: "Tao là cung FA, một khi đã đụng chạm đến lòng tự ái của của FA thì tao sẽ quay tay không ngừng nghỉ".
[embedPost]
[/embedPost]
Nguồn: Duy Khiêm Ngố
https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2016/10/25/14606247_1290587054317593_81486308363803_2nbt3d3pf577g.jpg

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn ngu: Đừng hỏi vì sao mấy chục năm chẳng thoát được kiếp FA

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?