Chú bộ đội múa chiều lên bản thượng như diễn viên chuyên nghiệp: Lắc hông như đúng rồiCứ tưởng bộ đội là cứng ngắt không biết cầm gì ngoài cầm súng, xem xong video này chắc ai cũng phải phì cười vì độ dễ thương của các anh

VIDEO XEM THÊM
Bình luận
-
chắc tập diễn văn nghệ. Chú đứng giữa chuẩn nhất

- Trả lời -

- 13/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?