Chống chỉ định: Tiến sĩ giấy nên hạn chế tối đa tiếp xúc với nước

Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng,
Nét son điểm rõ mặt văn khôi.
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh thế mới hời!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi!
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/21/21751515_1545133335564665_46859490289810_2p0ap8jglfn6k.jpg

Tuổi trẻ cười
Bình luận
-
Mây thèng Mua bäng ts này ko biet nó nghï bäng dâù hay dít ???

- Trả lời -

- 22/09/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?