Chọn con đường đến đích nhanh nhất để biết mình là thiên tài trong lĩnh vực nào?

Để làm được điều đó, không chỉ cần có sự hiểu biết về tình hình, xu hướng phát triển của xã hội mà quan trọng nhất, bạn cần hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu và năng lực mình đến đâu. Dựa vào việc chọn ra con đường đến đích nhanh nhất, bạn sẽ biết mình là thiên tài trong lĩnh vực gì, để từ đó có được quyết định nhanh chóng và chính xác.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/14/con-duong-1499927874434_2ok7np3s0dkdr.png


THEO BẠN, ĐƯỜNG NÀO ĐẾN ĐÍCH NHANH NHẤT?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/14/1_2ok7ns18od1t2.png


1
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/14/2_2ok7nsb55bpjj.png


2
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/14/3_2ok7nsl8oq9c0.png


3
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/14/4_2ok7nt0nn9dom.png


4


NGUỒN: V2

Video hot:
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?