Chọn 1 con mắt mà bạn nghĩ đang thể hiện sự tức giận! Đôi mắt đó sẽ nhìn thấu con người bạn

Bạn nhìn thấy đôi mắt nào đang tức giận, đôi mắt đó sẽ nói lên bạn là con người như thế nào

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/01/862c94da079feec1b78e_2orcm08kkho2k.jpg


ĐÁP ÁN

A B C
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?