Chòm Sao Nhân Mã (Sagittarius)

nguyen nhungnguyen nhung

13:08 - 09/09/0

Nhân Mã
Chòm Sao Nhân Mã (Sagittarius)

Biểu tượng: Cung thủ

Thể thức: Linh hoạt

Nguyên tố: Lửa

Hành tinh: Sao Mộc

Cung địa bàn: Số Chín

Tuyên ngôn: “Tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây đều có vai trò gì đó!”

Bất cứ nơi nào trong biểu đồ ngày sinh của ta mà xuất hiện Nhân Mã thì sẽ là nơi cuộc sống cố gắng cho ta thấy mọi thứ có thể tốt đẹp đến mức nào, chỉ cần ta tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Sự sợ hãi hoặc thiển cận sẽ không giúp ích cho ta trong lĩnh vực này.

Nhân Mã
NHÂN MÃ THẾ GIỚI RỘNG LỚN Ở NGOÀI KIA Biểu tượng: Cung Thủ NHÂN MÃ SAGITTARIUS Thể thức: Linh hoạt Nguyên tố: Lửa Hành tinh: Sao Mộc Cung địa bàn:...

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?