Chòm Sao Ma Kết

Như NguyễnNhư Nguyễn

00:25 - 24/08/0

Ma Kết

Chòm Sao Ma Kết (Capricorn)

Biểu tượng: Con dê đuôi cá

Thể thức: Cốt Yếu (còn gọi là Khởi Phát, Tiên Phong)

Nguyên tố: Đất

Hành tinh: Sao Thổ

Cung địa bàn: Số Mười

Tuyên ngôn: “Đời bắt tôi đợi – Nhưng tôi là kẻ xứng đáng mà!”

Bất cứ chỗ nào trong biểu đồ của chúng ta có Ma Kết thì ở nơi đó chúng ta có thể cảm thấy như đang được trải qua những bài kiểm tra của cuộc sống, đòi hỏi sức chịu đựng và nhẫn nại. Ở đó chúng ta có mục đích và chúng ta muốn có được những kết quả chắc chắn.

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?