chiếm đoạt trái phép cầu thang 3-K1 thành công, ba đình, hà nội: cháy nổ bình gas nguy hiểm cho các hộ dân và cháu nhỏ ở đây.

chilchil

06/06/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/img_0685_2oeltl2mqim2n.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/img_0601_2oeltl2oii7h7.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/img_0666_2oeltl2qj743p.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/img_0672_2oeltl2q2qn4t.jpg
Bình luận
-
Việc lấn chiếm, chiếm đoạt phần sở hữu chung ct3-k1 các hộ dân đã gửi ra UBND phường lần thứ 2 mà vẫn không được phường xử lí dứt điểm là tại sao??? Tại sao????

- Trả lời -

- 06/06/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?