Chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng, Giám đốc Ngân hàng bị bắt giữ

19/10/2017/0

Khi còn là Giám đốc Ngân hàng Agribank Tân An, với thủ đoạn lập khống 7 bộ hồ sơ vay vốn, Đỗ Thái Vũ đã cùng đồng bọn chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng.
http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/giam-doc-ngan-hang-buu-dien-lien-viet-chi-nhanh-dak-lak-chiem-doat-10-5-ty-dong-230430.html
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/19/do-thai-vu_2p4g3i39tsmc8.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?