Chiếc đệm giúp phát hiện ngoại tình

Trước tình trạng ngoại tình ngày càng gia tăng như hiện nay, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã phát minh là loại đệm giúp phát hiện bạn đời có hành vi “ngoài luồng” hay không.
Loại đệm này có tên là Smarttress, được gắn các cảm ứng rung và thiết bị phát hiện vùng tiếp xúc. Do đó, mỗi khi có ai nằm trên đệm và có hoạt động gì, chiếc đệm sẽ “âm thầm” tự động báo cho người mua đệm biết thông qua một ứng dụng cài trên điện thoại.
Chiếc đệm này hoàn toàn có thể phân biệt hoạt động của hành vi “ngoại tình” với hoạt động của một chú mèo nhảy lên đệm, thông qua việc phân tích vị trí, cường độ và tác động mỗi phút của chuyển động xuất hiện trên đệm. Vì vậy, người “mua đệm” sẽ không bị rơi vào tình trạng “hiểu nhầm”. Giá bán chiếc đệm này hiện đang được công bố ở mức 1700 USD/đệmLink nguồn bài viết:
http://suckhoedoisong.vn/chiec-dem-giup-phat-hien-ngoai-tinh-n115797.html
SKĐS - Trước tình trạng ngoại tình ngày càng gia tăng như hiện nay, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã phát minh là loại đệm giúp phát hiện bạn đời có hành vi “ngoài luồng” hay không.
Loại đệm này có tên là Smarttress, được gắn các cảm ứng rung và thiết bị phát hiện vùng tiếp xúc. Do đó, mỗi khi có ai nằm trên đệm và có hoạt động gì, chiếc đệm sẽ “âm thầm” tự động báo cho người mua đệm biết thông qua một ứng dụng cài trên điện thoại.
Chiếc đệm này hoàn toàn có thể phân biệt hoạt động của hành vi “ngoại tình” với hoạt động của một chú mèo nhảy lên đệm, thông qua việc phân tích vị trí, cường độ và tác động mỗi phút của chuyển động xuất hiện trên đệm. Vì vậy, người “mua đệm” sẽ không bị rơi vào tình trạng “hiểu nhầm”. Giá bán chiếc đệm này hiện đang được công bố ở mức 1700 USD/đệm
SKĐS - Trước tình trạng ngoại tình ngày càng gia tăng như hiện nay, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã phát minh là loại đệm giúp phát hiện bạn đời có hành vi “ngoài luồng” hay không.
Loại đệm này có tên là Smarttress, được gắn các cảm ứng rung và thiết bị phát hiện vùng tiếp xúc. Do đó, mỗi khi có ai nằm trên đệm và có hoạt động gì, chiếc đệm sẽ “âm thầm” tự động báo cho người mua đệm biết thông qua một ứng dụng cài trên điện thoại.
Chiếc đệm này hoàn toàn có thể phân biệt hoạt động của hành vi “ngoại tình” với hoạt động của một chú mèo nhảy lên đệm, thông qua việc phân tích vị trí, cường độ và tác động mỗi phút của chuyển động xuất hiện trên đệm. Vì vậy, người “mua đệm” sẽ không bị rơi vào tình trạng “hiểu nhầm”. Giá bán chiếc đệm này hiện đang được công bố ở mức 1700 USD/đệm
SKĐS - Trước tình trạng ngoại tình ngày càng gia tăng như hiện nay, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã phát minh là loại đệm giúp phát hiện bạn đời có hành vi “ngoài luồng” hay không.
Loại đệm này có tên là Smarttress, được gắn các cảm ứng rung và thiết bị phát hiện vùng tiếp xúc. Do đó, mỗi khi có ai nằm trên đệm và có hoạt động gì, chiếc đệm sẽ “âm thầm” tự động báo cho người mua đệm biết thông qua một ứng dụng cài trên điện thoại.
Chiếc đệm này hoàn toàn có thể phân biệt hoạt động của hành vi “ngoại tình” với hoạt động của một chú mèo nhảy lên đệm, thông qua việc phân tích vị trí, cường độ và tác động mỗi phút của chuyển động xuất hiện trên đệm. Vì vậy, người “mua đệm” sẽ không bị rơi vào tình trạng “hiểu nhầm”. Giá bán chiếc đệm này hiện đang được công bố ở mức 1700 USD/đệm
SKĐS - Trước tình trạng ngoại tình ngày càng gia tăng như hiện nay, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã phát minh là loại đệm giúp phát hiện bạn đời có hành vi “ngoài luồng” hay không.
Loại đệm này có tên là Smarttress, được gắn các cảm ứng rung và thiết bị phát hiện vùng tiếp xúc. Do đó, mỗi khi có ai nằm trên đệm và có hoạt động gì, chiếc đệm sẽ “âm thầm” tự động báo cho người mua đệm biết thông qua một ứng dụng cài trên điện thoại.
Chiếc đệm này hoàn toàn có thể phân biệt hoạt động của hành vi “ngoại tình” với hoạt động của một chú mèo nhảy lên đệm, thông qua việc phân tích vị trí, cường độ và tác động mỗi phút của chuyển động xuất hiện trên đệm. Vì vậy, người “mua đệm” sẽ không bị rơi vào tình trạng “hiểu nhầm”. Giá bán chiếc đệm này hiện đang được công bố ở mức 1700 USD/đệm
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?