Chỉ với một câu thần chú đơn giản anh ấy đã có thể bay lượn như chim, vi diệu thật!

Quả nhiên là nội công thâm hậu mà, không thể tin được anh ấy lại có thể ung dung bay lượn, lướt trên mặt nước y như chim chỉ với một câu thần chú đơn giản như vậy. Các bác có thể tham khảo và ứng dụng thử xem sao nhé!
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?