Chỉ Thánh Soi mới nhìn thấy ông bố trông có vẻ đói bụng đang đứng ở đâu

Tư duy logic là chưa đủ, bạn phải thật nhanh mắt mới có thể tìm ra ông bố trông có vẻ đang đói bụng.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/ava33-1497928643409_2oj2o09ar441l.jpg


CHỌN MỘT TRONG CÁC ĐÁP ÁN SAU

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/1-1497927880110_2oj2o4d7jetfn.jpg

A
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/2_2oj2o4p9snc8d.jpg


B
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/3_2oj2o5cep79k1.jpg


C
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/4_2oj2o5rgnebjh.jpg


D
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/5_2oj2o6977iacl.jpg


E
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/6_2oj2o6mn2m2is.jpg


F
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/7_2oj2o77gcng74.jpg


G
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/8_2oj2o7j0qcjg2.jpg


H
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/9_2oj2o80nr5rc3.jpg


I


Nguồn: V2

VIDEO HAY:
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?