Chỉ một bài toán lớp 3 nhưng khiến nhiều người 'vò đầu bứt tóc' vẫn không tìm ra được cách giải, quá hại não

Bài toán tính chu vi nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ nhưng lại khiến nhiều người phải điên đầu vì không tìm được cách giải phù hợp với trình độ của một học sinh cấp 3. Nào mời các thánh Vitalker xuất chiêu!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/14063848-1719616194968927-3767-8001-6859_2nn2bcr53h089.jpg

Hình H bên trên có chu vi bằng bao nhiêu?
> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/01-4146-1483895467_2nn2bcr5r615i.jpg

Bạn có nhìn ra điều gì đặc biệt hay khác thường trong bức ảnh trên đến mức phải khiến nhiều người hốt hoảng khi xem nó không?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/02-3516-1483895467_2nn2bcr52mhq9.jpg

Giá trị cuối cùng khi nhân hai con vật lại với nhau bằng bao nhiêu?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/03-8045-1483896195_2nn2bcr4c2745.png


Nhiều người không thể di chuyển 3 que diêm để tạo thành 3 hình tam giác, còn bạn?
> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/04-6255-1483895467_2nn2bcr6nlhrh.jpg

Bạn tìm ra được bao nhiêu điểm khác nhau giữa hai bức ảnh trên?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/05-9751-1483895467_2nn2bcr4imm7b.jpg

Hình ảnh gợi ý này dễ dàng cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/01/07/3118341467-1369565213-574-574-5972-8617-_2nmmh77js43hq.jpg

Bài toán của học sinh lớp 3 gây tranh cãi nhất năm 2016, cô đúng hay trò đúng?

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?