Chị em phụ nữ phát sốt với trào lưu hỏi chồng "điều gì ở vợ làm chồng yêu và tự hào nhất?"

Hết trào lưu thử phản ứng của chồng bằng tin nhắn “em yêu anh”, đến trào lưu nhắn tin vòi vĩnh chồng, mới đây chị em lại phát sốt với trào lưu tìm soái ca với tin nhắn “Chào đồng chí, theo đồng chí, điều gì ở vợ làm đồng chí yêu và tự hào nhất?” Đúng là các chị rảnh quá cơ )

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41sklr6jp.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41slpqmih.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41skib5ck.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41sjpndr6.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41sk55k6b.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41sstbag0.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41slp2ene.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41sk4gijq.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41sjgk4sa.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41sjl51m6.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41sm0a7bb.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41skb638l.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/chi-em-phat-sot-voi-trao-luu-hoi-chong-d_2m6i41smp62f4.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?