Chỉ có thánh toán học mới đếm được số lượng hình vuông có trong ảnh

Việc đếm hình vuông không còn đơn giản là nhìn và đếm nữa mà nó còn phải vận dụng tư duy logic, bạn phải là người cực kỳ thông minh và giỏi toán mới có thể đếm đúng được số lượng hình vuông có trong ảnh.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/25/1456642-448609558578950-549029-4057-7471_2olr229e1sm0j.jpg


ĐÁP ÁN

1

8

16

18

25

30

40

48

VIDEO XEM THÊM
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?