0/24/04

Chỉ cần xem ngón tay út, có thể đoán trúng phóc điểm mạnh, điểm yếu của một người

Với phương pháp này, bạn chỉ cần duỗi thẳng bàn tay ra (với nam dùng tay trái, nữ dùng tay phải). Sau đó kiểm tra xem độ dài của các đốt ngón tay út thế nào, rồi so sánh với các trường hợp dưới đây.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/24/xem-tinh-cach-qua-ngon-ut-2_(1)_001_2o8ca3rc4lh1t.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/24/xem-tinh-cach-qua-ngon-ut-2_(1)_002_2o8ca50kr05ok.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/24/xem-tinh-cach-qua-ngon-ut-2_(1)_003_2o8ca5atl5c16.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/24/xem-tinh-cach-qua-ngon-ut-2_(1)_004_2o8ca7dbah8t7.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/24/xem-tinh-cach-qua-ngon-ut-2_(1)_005_2o8ca7jqljp0h.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/24/xem-tinh-cach-qua-ngon-ut-2_(1)_006_2o8ca7qr7o5fi.jpgNguồn:
http://inspired.daikynguyenvn.com/?p=79757


Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?