Chỉ cần nhìn thôi đố bạn bên nào có nhiều kẹo hơn: Đoán trúng bạn là thánh đếm

Bạn sẽ được lựa chọn giữa hai cách ước lượng bằng mắt và đếm. Chọn cách nào là tùy thuộc vào bạn.

Hình 1

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/keo-5-1504545112864_2os1hagaka3rs.jpg


Bên trái Bên phải

Hình 2


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/keo-4-1504545063688_2os1hag9j4q1c.jpg


Bên trái Bên phải


Hình 3


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/keo-3-1504545018571_2os1hagdi421d.jpgBên trái Bên phải

Hình 4

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/keo-4-1504545063688_2os1ib2851e5b.jpgBên trái Bên phải


Hình 5


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/keo-2-1504544958672_2os1haglqn8ko.jpg


Bên trái Bên phải


Hình 6


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/keo-7-1504545225880_2os1hahmkahrf.jpg


Bên trái Bên phải


Hình 7

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/keo-6-1504545181688_2os1hahmrjtlk.jpg


Bên trái Bên phải

VIDEO XEM THÊM

Bình luận
-
Thằng thớt rảnh hán vãi

- Trả lời -

- 05/09/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?