Chỉ 80% người dùng Facebook giải đúng bài toán cộng hoa này - Còn bạn?

Phép toán được đăng tải trên trang Facebook Trending in China, dùng các bông hoa để thay cho các con số trong phương trình. Bài toán nhận được 1.200 lượt like và 1.700 bình luận.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/17/20160616163207-hoa_2mmr6kpn1975n.jpg

Một số người tự tin khẳng định kết quả là 102 hoặc 110, trong khi những người khác cho rằng đáp án là 25 hoặc 27.

Còn bạn kết quả của bạn là bao nhiêu?
Bình luận
-
bằng 26 chứ ta

- Trả lời -

- 28/08/2016

26 thì phải

- Trả lời -

- 28/08/2016

là 101

- Trả lời -

- 08/09/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?