Chỉ 20% người trên thế giới giải được bộ câu đố này! Bạn thuộc nhóm nào?

Làm thế nào để nối 9 điểm với nhau chỉ bằng 4 nét liền nhau - câu đố chỉ 20% số người được hỏi giải được.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/1_2nktjtlbf3aea.jpg


>> XEM KẾT QUẢ


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/do2-1482551051931_2nktk31b2b6rd.jpg


>> XEM KẾT QUẢ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/do3-1482551051935_2nktk70qonprl.jpg


>> XEM KẾT QUẢ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/do4-1482551051939_2nktk9qip56tb.jpg


>> XEM KẾT QUẢ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/do5-1482551051942_2nktkd4p2og4j.jpg


>> XEM KẾT QUẢ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/do6-1482551051946_2nktkg9pjm3fo.jpg


>> XEM KẾT QUẢ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/do7-1482551051949_2nktkirnar7om.jpg


>> XEM KẾT QUẢ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/do8-1482551051952_2nktkm7f9qba4.jpg


>> XEM KẾT QUẢTheo kenh14.vn
Bình luận
-
Thật là ngu đời với bài toán phản khoa học này. Với 3 đường thằng mà nó vẽ xiên qua các điểm như thật.Không phân biệt được định nghĩa về điểm,định nghĩ về ô còn bày đặt ra toán.

- Trả lời -

- 26/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?