Chỉ 15% người nhìn ảnh lần đầu thấy được con cáo, còn bạn?

Chỉ những người thật sự tinh mắt mới có thể nhìn thấy được con cáo đang ẩn nấp một cách hết sức khéo léo trong bức ảnh này.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/15/1-6570-1463243440_2mi1fmo712jm1.jpg

Bạn có nhìn thấy con cáo trong lần đầu tiên nhìn bức ảnh này?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/15/2-3248-1463243441_2mi1fmo4tdgcs.jpg

Một người đang ngồi câu và những trái bồ kết thì cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/15/3-6754-1463243441_2mi1fmo5emra5.jpg

Cái gì cong đuôi thì lớn, cong đầu thì bé?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/15/4-9538-1463243441_2mi1fmo515d2k.jpg

Hình ảnh này cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/15/5-5418-1463243441_2mi1fmo55da25.jpg

Trong cuộc đời, con người ở đâu nhiều nhất?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/lam-sao-tao-3-hinh-tam-giac-deu-ma-khong-be-gay-que-diem-nao.2342553[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/15/2467-14b5330f1ce0d45b1e38e800a-1136-3009_2mhrsd7gp2fgk.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?