Chàng trai nhờ cư dân mạng ghép ảnh và nhận lại cái kết đắng: Chết tức tưởi vì dại

Tưởng đâu sẽ được tấm hình ra hồn, nhưng không ngờ độ lầy của cưa dân mạng đã biến anh thành trò đùa không thể nhịn được cười với các thánh

Đúng là không có gì miễn phí mà ra hồn cả

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/25/22045841_1960904030899970_13965686975003_2p0sar1acdbif.jpg


Và đây là thành quả của các thanh niên lầy

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/25/21766480_1960904127566627_31325203686382_2p0sarog04aid.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/25/22007439_1960904100899963_47559438706601_2p0sarojjba94.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/25/21764929_1960904074233299_62521709940080_2p0sarol0eikp.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?