Chân dài cày ruộng

Ruộng nhà không lo cứ lo ruộng hàng xóm là sao

"Em ơi có tội gì không
Cớ sao em lại chổng mông lên trời?".

"Anh ơi anh hỏi làm chi
Mông em không chổng lấy gì anh ăn".?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/06/16473052_1303396893030470_39306590230945_2nr4iqpt3ie43.png


Theo beatvn
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?