Chắc chung chi dữ lắm hoặc là mù chữ mới tồn tại nhỉ

Q VinhQ Vinh

06/04/2017/0

Nhinf cái biểu ngữ và cách hành xử của nhân viên quán cafe Caffine là đủ biết trình độ dân trí trong lòng thành phố lớn nhất nước này rồi. Chụp sáng ngày giổ tổ trên đường D2
Hài cmm
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/06/img_1084_2o5nbc5sjic2q.jpg
Bình luận
-
Cái biểu ngữ không phải là đoàn đi kiểm tra, ta cứ vô tư cho xe của khách đậu. Chả sợ!

- Trả lời -

- 06/04/2017

Lấn tí,chiếm tí vì đã chi 1 tí.

- Trả lời -

- 06/04/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?