Cây cảnh chơi Tết mang ý nghĩa tài phúc lộc cho gia đình

Huy Nguyễn 48Huy Nguyễn 48

28/11/2017/0

Dưới đây là những Cây cảnh tết mà nhà nhà yêu thích trong dịp tết ở Việt Nam vì mang lại nhiều tài lộc và ý nghĩa trong cuộc sống

https://trungdan.com/wp-content/uploads/2017/11/thah-long.jpg


Thanh long vốn họ xương rồng, có thể ra quả nên sức sống của thanh long rất mãnh liệt. Trước khi được ghép thành những chậu thanh long trĩu quả như vậy, các nhánh thanh long được trồng dưới đất, ra quả xanh, rồi sau đó mới được ghép cành cho quả chín đỏ là đẹp.

https://trungdan.com/cay-canh-choi-tet-mang-y-nghia-tai-phuc-loc-cho-gia-dinh.html

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?