Câu thần chú bí hiểm nhất của Đường Tăng cuối cùng cũng được tiết lộ: đến Tề Thiên Đại Thánh còn không chịu nổi

Ngày xưa cứ mỗi lần xem Tây Du Ký đến đoạn Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú ôm đầu lăn lộn là thấy đau lòng không chịu được các bác ạ. Giờ mới hiểu được bí mật đằng sau câu chú khiến Tề Thiên Đại Thánh cũng bất lực chịu đau đớn đến vậy. Thôi, em sợ rồi ạ, từ nay không dám đụng đến sếp'ss và sky nữa đâu.

[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/18/1468044866-14680385737553-son-tung-1_2narn24j7t70e.jpg
[/embedPost]
Đường Tăng chơi chiêu độc thế này thì ai chịu đựng được.
[embedPost]


[linkEmbed]/threads/tuc-gian-vi-bi-to-dao-nhai-son-tung-da-tu-tao-style-chat-lu-de-khoi-bi-anti-bat-be.2440223[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/18/1705074039541049-1474427969_new-4.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed][/embedPost]
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?