Cập nhật tình hình mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng ngay sau sự cố ngã chảy máu chân

Đúng tinh thần thép, ngã đau thế mà tập ngay được (y). Bỏ ra không ít tiền mà lại gặp sự cố này đúng là khổ thân Đàm Vĩnh Hưng. Haizz

Những hình ảnh mới nhất được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ sau khi băng bó vế thương phần nào xoa dịu fan hâm mộ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/01/image_2n8am1pd3meja.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/01/image_2n8am1pkj24th.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/01/image_2n8am1pgofd4q.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/01/image_2n8am1pj4hd6c.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/01/image_2n8am1ptsfoj5.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/01/image_2n8am1q00m70n.jpeg


Đàm Vĩnh Hưng vẫn tiếp tục tập luyện cùng đàn em ngay sau sự cố bất ngờ !!!
Bình luận
-
Hưng Néo ngã chảy máu chân... Lều báo khỏi phải ăn mì gói !

- Trả lời -

- 01/10/2016

Coi chừng không lấy lại sở hụi, chuẩn bị phương án B để hủy sô, PHẢI CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ DỜI SÔ...Kkk...

- Trả lời -

- 01/10/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?