Bình luận
-
Những hạt sạn trên các bức ảnh: 1. Thời Pháp thuộc làm gì có block lịch 2017 2. Thời bao cấp làm gì có đường giao thông bê tông nông thôn mới.

- Trả lời -

- 19/04/2017

Có nhiều người làm/viết những chuyện như thể loại "lịch sử" nầy thường thì tuổi đời rất trẻ, không đủ hiểu biết, không kinh nghiệm, lại không chịu khó tìm hiểu hay tìm người tư vấn từ những người lớn tuổi. Cứ như họ chết hết rồi, không còn ai để hỏi nên những chuyện họ làm thường có rất nhiều...sạn

- Trả lời -

- 19/04/2017

Toàn thánh soi thánh phán. Cứ dám làm được như người ta đi đã, dù sao cũng có ý nghĩa chứ ảnh cưới bình thường cặp nào chả giống cặp nào, hơn nhau chỗ đắt rẻ.

- Trả lời -

- 20/04/2017

chỉ là giả cổ hoài niệm thôi chứ đâu có phải nhất thiết là đúng hết đâu

- Trả lời -

- 21/04/2017

Nguyên cái lịch 2017 to tô bố vậy mà không thấy hay sao mà chụp xong không sửa

- Trả lời -

- 20/04/2017

Dở dở ương ương.

- Trả lời -

- 20/04/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?