Cáp điều khiển dành cho tủ bảng điện - Cáp điều khiển RVV/RVVP

dayvacapdayvacap

12/03/2018/0

+ Cáp điều khiển 2 lõi: 2G 0.5QMM / 2G 0.75QMM / 2G 1.0QMM / 2G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 3 lõi: 3G 0.5QMM / 3G 0.75QMM / 3G 1.0QMM / 3G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 4 lõi: 4G 0.5QMM / 4G 0.75QMM / 4G 1.0QMM / 4G 1.5QMM

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/8282771478_1520847978.JPG

+ Cáp điều khiển 5 lõi: 5G 0.5QMM / 5G 0.75QMM / 5G 1.0QMM / 5G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 6 lõi: 6G 0.5QMM / 6G 0.75QMM / 6G 1.0QMM / 6G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 7 lõi: 7G 0.5QMM / 7G 0.75QMM / 7G 1.0QMM / 7G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 8 lõi: 8G 0.5QMM / 8G 0.75QMM / 8G 1.0QMM / 8G 1.5QMM

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/6079829896_1520847989.JPG

+ Cáp điều khiển 10 lõi: 10G 0.5QMM / 10G 0.75QMM / 10G 1.0QMM / 10G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 12 lõi: 12G 0.5QMM / 12G 0.75QMM / 12G 1.0QMM / 12G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 16 lõi: 16G 0.5QMM / 16G 0.75QMM / 16G 1.0QMM / 16G 1.5QMM

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/7265125557_1520847997.JPG

+ Cáp điều khiển 20 lõi: 20G 0.5QMM / 20G 0.75QMM / 20G 1.0QMM / 20G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 25 lõi: 25G 0.5QMM / 25G 0.75QMM / 25G 1.0QMM / 25G 1.5QMM

+ Cáp điều khiển 30 lõi: 30G 0.5QMM / 30G 0.75QMM / 30G 1.0QMM / 30G 1.5QMM

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/5671830335_1520848008.JPG

Cáp tín hiệu awg 22 đến 16:
+ Cáp tín hiệu awg 18 1 pair

+ Cáp tín hiệu awg 22 1 pair

+ Cáp tín hiệu awg 22 2 pair

+ Cáp tín hiệu RS485 2 pair awg 22

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/5793316658_1520848019.jpg

+ Cáp tín hiệu 2C awg 24, 4C awg 25, 8C awg 24

+ Cáp tín hiệu awg 20, awg 19, awg 18, awg 16

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/5948804137_1520848032.JPG

Mọi chi tiết liên hệ:

Ms Phương - 096 226 3840

Email: bichphuong.altekkabel@gmail.com

Công ty TNHH Altek Kabel Việt Nam

VPHN: Số 39-NO6, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, HN

VPHCM: Số 49 Văn Thân, P. 8, Q.6, TP Hồ Chí Minh

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/8693847953_1520848091.JPG
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/1682815449_1520848142.JPG
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?