Cảnh giới giác ngộ: Cuộc đời thực con người của phật tổ như lai ...lưu truyền thiên cổ trên địa cầu.

Thật ra ko phải chỉ là truyền thuyết cổ tích mà tất cả gần như có thật người thật việc thật ..từ chúa je sus ,phật tổ thánh ala ..đến thánh gióng( quê ven HN),vua hùng,mị châu trọng thủy an dương vương..( Mị Châu bị vua cha chém ở đền cuông Diễn châu NA..) Mai An Tiêm sự tích dưa hấu bị đày ra đảo ở thuộc phận tỉnh Thanh hóa...

Cuộc đời Thế Tôn Phật tổ :

10 câu chuyện lưu danh thiên cổ của phật tổ :
Bình luận
-
Sanh em bé thì được gọi là khai hoa nở nhụy!

- Trả lời -

- 01/04/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?