Cạn lời với ông bố này - Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà

CẦN LÊN ÁN hành động nguy hiểm này của ông bố, nhỡ mất lái thì sao.
Vụ việc xảy ra mới đây, tại xã Bằng Luân- Đoan Hùng - Phú Thọ.

Bình luận
-
...chưa thấy bàn thờ...chưa rơi lệ...!!!???

- Trả lời -

- 07/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?