Cận cảnh bằng phong tặng giáo sư âm nhạc của Ngọc Sơn

Để đây và sẽ không chửi bới gì sất!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/22/20915229_10214836629736169_2351182757624_2oq0g9s95e4qk.jpg
Bình luận
-
Để chứ không cho chửi à? Ai khai pháo đây? Bác Tà đâu? Hỏi bác Tà đâu mà cũng đã bị "có lỗi xảy ra từ máy chủ..." hahaha

- Trả lời -

- 22/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?