0/16/02

Camera hành trình chính hãng giá tốt - Sỉ và Lẻ Toàn Quốc

CÔNG TY TNHH TM RITA
181 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

CAMERA HÀNH TRÌNH CHÍNH HÃNG VIETMAP

1. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP X9 GPS
Giá: 2,250,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0908057368

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2015120220camerahanhtrinhvietmapx9ava_2nsj18620oksb.png
2. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP C5 GPS
Giá: 2,050,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0908057368

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2015120220camerahanhtrinhvietmapc5ava_2nsj185sqpq6j.png

3. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP K12 DUAl GPS
Giá: 3,450,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2016022212k12avatar_2nsj185s1ka15.png

4. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP X11 DUAl GPS
Giá: 3,450,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img1586189987-camera-hanh-trinh-vietmap-_2nsj185q0lj23.jpg

5. CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP EXPLORE C1+ WIFI
Giá: 3,450,000
Xuất xứ: Vietmap
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img185531402-c1+_2nsj185q4o4o6.png


-------------------------------------------------------------
CAMERA HÀNH TRÌNH CHÍNH HÃNG HP

1. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F320
Giá: 2,800,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2016030515f320avatar_2nsj1862lf2ik.png
2. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F330
Giá: 1,990,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2016063015hpf3301_2nsj1860rs22p.jpg

3. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F800G
Giá: 3,190,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2015120222camerahanhtrinhhpf800gavata_2nsj1861mfin8.png

4. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F800X WIFI
Giá: 3,490,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2015120222camerahanhtrinhhpf800xavata_2nsj1860aqqlm.png

5. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F550G 2K ( VIDEO 1440P / fps 30, 1080P / fps 60 )
Giá: 3,590,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2016040715f550g01_2nsj185rdb857.jpg

6. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F890G Dual camera.
Giá: 4,500,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2016062309hpf890gdualgps_2nsj185s009ti.jpg

7. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F760 GƯƠNG Dual camera.
Giá: 3,190,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

8. CAMERA HÀNH TRÌNH HP F550G 2K + Bộ áp suất lốp TPMS HP T10
Giá: 5,790,000
Xuất xứ: HP
Bảo hành: 1 năm
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.giaiphapvienthong.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img503474932-img1575630840-img2016073013_2nsj185praoef.jpg
----------------------------------------------------------------------
CAMERA HÀNH TRÌNH CHÍNH HÃNG ANYTEK

1. CAMERA HÀNH TRÌNH ANYTEK A98
Giá: 1,150,000
Xuất xứ: Anytek
Bảo hành: 18 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.muahangcongnghe.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2016051210anyteka980_2nsj185roq3p8.jpg

2. CAMERA HÀNH TRÌNH ANYTEK A100
Giá: 1,650,000
Xuất xứ: Anytek
Bảo hành: 18 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.muahangcongnghe.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2016022616avatara100_2nsj1878kd3ld.jpg

3. CAMERA HÀNH TRÌNH ANYTEK K15 - X6H DUAL CAMERA
Giá: 1,950,000
Xuất xứ: Anytek
Bảo hành: 18 Tháng
Note: Tặng thẻ 16gb, Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.muahangcongnghe.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/16/img2016030215k15avatar_2nsj187ah2h9p.png


----------------------------------------------
CAMERA HÀNH TRÌNH X3000 - R300 DUAL CAMERA
Giá: 1,150,000

Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 Tháng
Note: Giá đã bao gồm phí giao và lắp đặt nội thành Tp.HCM. Miễn phí ship hàng toàn quốc.
Website: www.muahangcongnghe.com - www.ritatech.net
Điện thoại: (08)66 826812 - 0909280812 - 0932042179
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?