Cấm cán bộ xã qua cầu dành cho dân và học sinh đi: Tình nghĩa có thế thôi sao?

Ming MingMing Ming

15/09/2017/0

Cầu do dân xây, xây xong dân cấm cán bộ xã qua cầu.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/15/123554_yqpgg59bb508062325_resized_2otf7782hmeht.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?