Cảm biến vòng quay Fiama

Mr TrựcMr Trực

16:07 - 17/09/0

Fiama được thành lập vào năm 1913 với tư cách là xí nghiệp cơ khí, Fiama đã phát triển thiết bị sản xuất máy móc nông nghiệp, sau Thế chiến II, và thành lập chính nó như một nhà sản xuất linh kiện tự động hóa hàng đầu.

Fiama thiết kế, sản xuất và đặt trên thị trường thiết bị đo lường cơ, điện, cơ, đo lường và điều khiển, chẳng hạn như:

- Các chỉ thị vị trí

- Servo drives

- Bộ mã hóa, đầu dò Potentiometric, hệ thống đo lường từ tính

- Điều khiển mức (Atex)

- Màn hình

- và truyền dẫn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/09/17/3595861382_1537175244.jpg

Model sản phẩm:

OP2 Encoder Fiama

OP3 cảm biến vòng quay Fiama

OP5 bộ mã hóa vòng quay Fiama

OP6 Fiama Việt Nam

OP7 Encoder Fiama

OP9 cảm biến vòng quay Fiama

OP10 bộ mã hóa vòng quay Fiama

OP12 Fiama Việt Nam

FL-B Encoder Fiama

FL cảm biến vòng quay Fiama

BF bộ mã hóa vòng quay Fiama

BF-BL Fiama Việt Nam

PM Encoder Fiama

V.R cảm biến vòng quay Fiama

V.M bộ mã hóa vòng quay Fiama

F7P Fiama Việt Nam

F8P Encoder Fiama

F7 cảm biến vòng quay Fiama

EP7 bộ mã hóa vòng quay Fiama

EN90-EN90F Fiama Việt Nam

EP20 - EP25 Encoder Fiama

EP.RS.MAN cảm biến vòng quay Fiama

EP25L bộ mã hóa vòng quay Fiama

IP50-IP80 IF50-IF80 Fiama Việt Nam

I60-I60F Encoder Fiama

I80-IN80 cảm biến vòng quay Fiama

I100 - I100P bộ mã hóa vòng quay Fiama

I90-IN90-I90F-IN90-F Fiama Việt Nam

P100L - P100FL Encoder Fiama

P-P P-F cảm biến vòng quay Fiama

P70-P90 / P100-P125 bộ mã hóa vòng quay Fiama

RD26 Fiama Việt Nam

RD26S-M Encoder Fiama

RD40 cảm biến vòng quay Fiama

RD50 bộ mã hóa vòng quay Fiama

Model Mar 40 Fiama Việt Nam

Model Mar 50 Encoder Fiama

Gearboxes - General information cảm biến vòng quay Fiama

66/22 bộ mã hóa vòng quay Fiama

66/4 Fiama Việt Nam

66/5 Encoder Fiama

66/6 cảm biến vòng quay Fiama

66/8 bộ mã hóa vòng quay Fiama

RINV-OP62 Fiama Việt Nam

RINV-OP64 Encoder Fiama

RINV-OP65 cảm biến vòng quay Fiama

AF-M bộ mã hóa vòng quay Fiama

FAP-M Fiama Việt Nam

TR Encoder Fiama

AR cảm biến vòng quay Fiama

GR bộ mã hóa vòng quay Fiama

SUPPORTS Fiama Việt Nam

FLANGED SUPPORTS Encoder Fiama

CONNECTION BUSHES cảm biến vòng quay Fiama

FAP bộ mã hóa vòng quay Fiama

AF-TERM Fiama Việt Nam

PR10-PR20 Encoder Fiama

EN14 EN20 EN25 cảm biến vòng quay Fiama

ENP6 bộ mã hóa vòng quay Fiama

PF50/900 Fiama Việt Nam

PF1000 PF2000 Encoder Fiama

PFA2000 cảm biến vòng quay Fiama

PFA3000 12000 bộ mã hóa vòng quay Fiama

EF500-900 EFM500-900 Fiama Việt Nam

EF1000 3000 Encoder Fiama

EFA4000 12000 cảm biến vòng quay Fiama

PAK PS PY2 PSX bộ mã hóa vòng quay Fiama

MT MTV MTP-AM14-20-P50/10 Fiama Việt Nam

MAT PA50/20 Encoder Fiama

PF80 cảm biến vòng quay Fiama

IM60 IM60-2 IM360 bộ mã hóa vòng quay Fiama

CAM Fiama Việt Nam

SIMPLEX-E Encoder Fiama

F20-F18-F18R cảm biến vòng quay Fiama

F20-F18- EN20M-EFB bộ mã hóa vòng quay Fiama

SERVO.D Fiama Việt Nam

SERVO.M Encoder Fiama

P3.S cảm biến vòng quay Fiama

V3P-V4P bộ mã hóa vòng quay Fiama

P1X-P2X-P3X Fiama Việt Nam

V3V-V3I-V4V-V4I Encoder Fiama

F1X5-F2X-A3X cảm biến vòng quay Fiama

CG4-G1X bộ mã hóa vòng quay Fiama

VIR-VIR.SP Fiama Việt Nam

material Encoder Fiama

SEM cảm biến vòng quay Fiama

SEP bộ mã hóa vòng quay Fiama

SL.-SL.ATEX Fiama Việt Nam

SE.-SE.ATEX Encoder Fiama

SM85-SM85 ATEX cảm biến vòng quay Fiama

CP85 bộ mã hóa vòng quay Fiama

SI Fiama Việt Nam

SC Encoder Fiama

CL1001-CL1002 cảm biến vòng quay Fiama

CL bộ mã hóa vòng quay Fiama

SIMPLEX Fiama Việt Nam

SIMPLEX 30 Encoder Fiama

OL2F - OL2I - OL2FA - OL2IA cảm biến vòng quay Fiama

AP90 - AP90N - APFL bộ mã hóa vòng quay Fiama

TC Fiama Việt Nam

AL80 Encoder Fiama

TS cảm biến vòng quay Fiama

TL bộ mã hóa vòng quay Fiama

CRO Fiama Việt Nam

TR Encoder Fiama

DT901 cảm biến vòng quay Fiama

DT2236 bộ mã hóa vòng quay Fiama

SL4011 Fiama Việt Nam

AM4202 Encoder Fiama

TM916 cảm biến vòng quay Fiama

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?